1ÖreSilvFri (1ÖSF)

För att komma till artikeln – klicka på texten vid figuren till höger —–>

  • Artikeln redovisar en inventering av varianter av 1-ören präglade under frihetstiden. Sammanlagt påvisades 102 åtsidor, 147 frånsidor och 193 myntvarianter. Dessa redovisas med bilder och kopplingar mellan åtsidor och frånsidor ges. Förslag ges på hur man kan dela in Fredrik I:s 1-ören i sex variantgrupper och belyser något om stampars hållbarhet.
Tavlan visar inte på någon av de redovisade
varianterna.